Pravidla a slib pro mistrovství ke dni 18. 2. 2010

04.04.2010 10:46

1.    Rozhodčí položí pexeso na stůl
2.    Družstva se na pokyn rozhodčího posadí k určenému stolu, mincí rozhodčí 
       určí začínající družstvo
3.    Kapitán začínajícího družstva obrátí dvě libovolné kartičky tak, aby si protihráči 
       mohli umístění zapamatovat, rádce radí jen hlasem
4.    Shodné obrázky si kapitán ponechá a pokračuje až do obrácení nestejného obrázku
5.    Po obrácení všech pexesových dvojic sečte rozhodčí souhlasné obrázky, 
       určí vítěze a skóre. Při stejném skóre se poslední 
       obrácená kartička počítá dvakrát
6.    Rozhodčí nahlásí výsledek zapisovateli do "turnajového pavouku", 
       konečné pořadí určí body za vyhrané hry, při rovnosti bodů 
       o pořadí rozhoduje skóre z utkání
7.    Vítězné družstvo se připravuje na další kolo a nevzdaluje se
8.    Příprava na vyhlášení výsledků za přítomnosti všech družstev v 16:45 hodin
9.    Protesty s vkladem 100,-- Kč k hlavnímu rozhodčímu do 5 minut od vzniku konfliktu.

Slib hráčů:                 "Slibujeme, že budeme hrát čestně a fair-play."
Slib rozhodčích:        "Slibujeme, že budeme rozhodovat čestně a fair-play."