DESATERO ČLENA KLUBU         

I.      Lásku Jižním Čechám a Šumavě prokazuj
II.    Znakem království se před bližními pyšni
III.   Alespoň jednou ročně Šumavu 
         a Jižní Čechy navštiv
IV.    S pohádkovým pasem, či vandrovní 
         knížkou své cesty konej a výhody užívej
V.      Studánky a prameny ochraňuj
VI.    Památná, tajemná a pohádková místa 
         poznávej
VII.   Pohlednicí s kaprem Jakubem, či jeho 
         přáteli dobré lidi potěš
VIII.  Akcí Pohádkového království se účastni
IX.     Nejméně jednou ročně se za pohádkovou 
          bytost převlékni
X.      Členství v pohádkovém klubu přátelům 
          nabízej