Historie Pohádkového království

01. 05. 1995  narození kapra Jakuba (na kole a s pivem Pito)
05. 07. 2001  rozhodnutí: s kaprem do světa, poté vytvoření prvních
                      logotipů od malíře Jaroslava Kerlese
únor r. 2002  prezentace projektů Jižní Čechy pohádkové ...
                      na veletrhu Holiday World v Praze
14. 02. 2002  otevření "Největší prodejní výstava turistických 
                      pohlednic v ČR"
20. 04. 2002  vydání první pohádkové vandrovní knížky 
                      v Čechách - dvanáct kontaktních míst 
21. 06. 2002  českobudějovickou pohádkovou kancelář 
                      navštívil pan Zdeněk Troška
20. 10. 2002  I. dětský karneval s kaprem Jakubem 
                      a křest první pohádkové knížky s dvanácti pohádkami
31. 12. 2002  první Pohádkové odpoledne
20. 02. 2003  v Grandhotelu Zvon první Pohádkový den
14. 03. 2003  byl schválen erb Pohádkového království
09. 11. 2003  korunovace pana Zdeňka Trošky na krále Pohádkového 
                      království hejtmanem Jihočeského kraje 
                      panem Janem Zahradníkem
31. 12. 2003  tisk první pohádkové bankovky
23. 03. 2004  II. Pohádkový den a křest cestovního 
                      pasu České Budějovice
02. 07. 2004  otevření pohádkové kanceláře v Hošticích u Volyně
07. 11. 2004  I. setkání pohádkových vládců Čech, Moravy a Slezska
03. 01. 2005  začala klasifikace pohádkových a tajemných pobytů
                      pohádkových kanceláří jednou až třemi korunkami
01. 04. 2005  III. Pohádkový den v Českém Krumlově, založení 
                      Pohádkového klubu pro děti a dospělé, 
                      první vyhlášení prestižních cen "JAKUB" 
07. 04. 2006  IV. Pohádkový den v Telči s živým orlojem
01. 07. 2006  založení České pohádkové akademie,
                      uznání Josefa Švejka pohádkovou postavou pro
                        dospělé, a to se souhlasem pana Richarda Haška
06. 04. 2007  V. Pohádkový den ve Strakonicích na hradě,
                      hrad byl povýšen na pohádkový
14. 06. 2007  založení cechu Jižní Čechy pohádkové při
                      Jihočeské hospodářské komoře